فرمهای راهنمایان

Header Imageمدارک لازم برای تکمیل کردن پرونده کمک راهنمایی

۱ - ۲قطعه عکس (۴*۳) ۲ - فرم تاییدیه شورای ورزشی آقایان مسافر (تکمیل شده) ۳ -فرم کار آموزی کمک راهنمایی (تکمیل شده) ۴ -فرم کمک راهنمایی ۵ -کپی کارت عضویت ۶ -کپی کارت ملی یا شناسنامه ۷ -کپی مدرک تحصیلی در صورت داشتن مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم پس از تکمیل٬ مدارک را به قسمت نشریات مرکزی آقای احسان جلیلیان تحویل نمایید. در صورت تکمیل نبودن هر کدام از موارد فوق٬ دفتر نشریات مرکزی از پذیرفتن پرونده معذور است. با تشکر دیده بان راهنمایان و کمک راهنمایان کنگره۶۰